Asbestsanering

Asbestsanering

För att ett företag ska få arbeta med asbest krävs särskilda intyg från arbetsmiljöverket. Restoral har tillstånd att utföra asbestsanering och all vår personal har genomgått godkända utbildningar och hälsoundersökningar.

Asbest

Asbest, som är grekiska och betyder osläckbar eller oförbrännelig, är ett samlingsnamn för flera fibrösa silikatmaterial som finns i berggrunden. Asbest upptäcktes för över 3 000 år sedan och dess egenskaper var så goda att man började använda det till bland annat lerkrukor. Tack vare sina goda egenskaper till isolering och brandskydd användes asbest flitigt inom både bygg och industri.

Hälsovådligt

I Sverige förbjöds användandet av asbest 1976. Det som gör asbest så otäckt är att det kan ta 20 till 30 år innan skadorna upptäcks och resulterar ofta i allvarliga sjukdomar såsom lungcancer.

Finns kvar idag

I vårt samhälle finns en stor mängd asbest kvar - särskilt i hus som byggdes mellan 1950-1980. I dessa byggnader kan asbest förekomma i rörisolering, golvmattor, golvlim, takplattor, fasadplattor, fix, fog, kakel, ventilation med mera.

Den som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material skall genomgå en särskild utbildning.