Fasad- och taktvätt

Fasad- och taktvätt

Fasad- och taktvätt utförs med hjälp av hetvattenhögtryck för att avlägsna alger, avgasföroreningar med mera. Tvättning utförs ofta innan ytorna ska målas.

De vanligast förekommande objekten är fasader och tak med olika ytmaterial men vi tvättar också träplank, staket, uteplatser och liknande.