Vattenblästring

Vattenblästring

Vattenblästring är en miljövänlig rengöringsmetod som effektivt avlägsnar smuts, fett, korrosion, färg och klorider. Efter vattenblästring är ytan redo att repareras eller ytbehandlas.

Metoden innebär att vi "högtryckstvättar" en yta med så pass högt tryck att den övergår till att kallas blästring. Vattnet skjuts ut med ett tryck på mellan 500 och 3 000 bar.